Να κάνεις ιστιοπλοΐα ή όχι… ιδού το ερώτημα!

27/10/16 Argyris

Να κάνεις ιστιοπλοΐα ή όχι… ιδού το ερώτημα! Γιατί να ασχοληθεί κάποιος με την ιστιοπλοΐα, τι προσφέρει, πως είναι εφικτό να μάθει κάποιος και στην τελική… ποιοι είναι τελικά οι λόγοι που κινούν κάποιον προς […]

Translate »