Ειδήσεις

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΟ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΒΡΟΥΤΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΟ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΒΡΟΥΤΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ