[:el]Καρίνα [:]

Καρίνα

[:el]

Καρίνα

Ορισμός

Πρόκειται το κατώτερο τμήμα του σκελετού ενός πλοίου ή μιας βάρκας, που εκτείνεται από την πλώρη ως την πρύμνη. Αποτελείται από ένα ή από περισσότερα ξύλινα ή σιδερένια δοκάρια και λειτουργεί ως αντίβαρο για την καλύτερη ισορροπία και πλεύση του σκάφους.

Η πρώτη καρίνα

Τα πρώτα μεγάλα ιστιοφόρα με καρίνα εμφανίστηκαν γύρω στο 1500π.Χ. στον Νείλο ποταμό της αρχαίας Αιγύπτου. Τα συγκεκριμένα σκάφη χρησιμοποιούνταν κυρίως για εμπορικά ταξίδια στην Ερυθρά θάλασσα.

Έκτοτε πολλά έχουν αλλάξει στον σχεδιασμό και στη λειτουργία των ιστιοπλοϊκών σκαφών. Μεταξύ αυτών και στο κομμάτι της καρίνας.

Σύγχρονοι τύποι καρίνων

Centerboards KeelsΚαρίνα

 

Οι καρίνες Centerboard έχουν την δυνατότητα να περιστρέφονται γύρω από εγκάρσιο άξονα της γάστρας, επιτρέποντας έτσι στο ιστιοπλοϊκό την πλεύση σε αβαθή νερά και την φόρτωσή τους σε trailers για την χερσαία μεταφορά του. Συναντώνται συνήθως σε μικρότερου μεγέθους σκάφη. Η απόδοσή τους βελτιώνεται μεγαλώνοντας τον λόγο επιμήκους. Μία μεγάλου μήκους και μικρού πλάτους καρίνα παράγει μικρότερη αντίσταση από μία κοντή μεγάλου πλάτους με αποτέλεσμα να είναι πιο κατάλληλη για πλεύσεις σε κλειστές γωνίες ανέμου. Έχει επίσης το πλεονέκτημα της μετακίνησης του κέντρου πλευρικής αντίστασης έτσι ώστε να συμβαδίζει με αλλαγές «τριμαρίσματος» των πανιών. Τέλος ο κίνδυνος καταστροφή της από προσάραξη δεν είναι μεγάλος καθώς η δύναμη που θα αναπτυχθεί από την πρόσκρουση θα σπρώξει την καρίνα προς τα πίσω αντί να την σπάσει. Μειονέκτημα του τύπου αυτού είναι ότι καταλαμβάνει πάνω στο σκάφος χώρο που κανονικά προοριζόταν για επιβάτες.

 

DaggerboardsΚαρίνα

Οι καρίνες αυτές όπως και οι Centerboards αποσύρονται στο εσωτερικό της γάστρας, με την διαφορά ότι η κίνησή τους είναι κατακόρυφη, παρέχοντας και αυτές την δυνατότητα για κίνηση στα αβαθή. Απαιτούν και αυτές κάποιον όγκο από τον χώρο των επιβατών για την στέγασή τους.

Bulb KeelsΚαρίνα

Η βολβοειδής καρίνα, είναι ένα πτερύγιο με μεγάλο λόγο επιμήκους και ένα βολβό σε σχήμα σταγόνας στο άκρο του, όπου εκεί βρίσκεται συγκεντρωμένο το έρμα. Ο σκοπός της καρίνας αυτής είναι να μεταφέρει το έρμα όσο πιο χαμηλά γίνεται , αυξάνοντας έτσι τον μοχλοβραχίονα και ακολούθως την ροπή επαναφοράς. Επειδή αποδίδουν καλύτερα σε βαθιές καρίνες δεν συναντώνται σε ιστιοπλοϊκά που προορίζονται για αβαθή νερά , εκτός και αν συνδυάζονται με Daggerboards , τύπος που καλείται Lifting Keel.

Canting KeelsΚαρίνα

Οι καρίνες αυτές αποτελούνται από συγκεντρωμένο έρμα σε βολβοειδή μορφή που στηρίζονται από λεπτόγραμμο βραχίονα με την γάστρα. Ο βραχίονας είναι αρθρωμένος και επιτρέπει εκτροπή προς τα αριστερά και δεξιά, έτσι ώστε η ροπή που αναπτύσσεται να ανθίσταται στην ροπή που ασκούν τα πανιά λόγω ανέμου.

Winged KeelΚαρίνα

Πρόκειται για καρίνα μεγάλου λόγου επιμήκους, στο ακροπτερύγιο της οποίας βρίσκεται προσαρμοσμένη οριζόντια πτέρυγα. Η πτέρυγα αυτή προσφέρει επιπλέον άντωση. Όταν το σκάφος αποκτά εγκάρσια κλίση καθώς πλέει προσήνεμα, η υπήνεμη πλευρά της πτέρυγας παρέχει πρόσθετη πλάγια δύναμη (Side Force) αυξάνοντας έτσι την απόδοση του σκάφους. Παράλληλα η προσήνεμη πλευρά αναπτύσσει κατακόρυφη δύναμη που προσφέρει στην ευστάθεια. Οι καρίνες αυτές συναντώνται σε αγωνιστικά ιστιοπλοϊκά υψηλής απόδοσης αλλά προσφέρουν μόνο στις περιπτώσεις που το σκάφος κινείται προς τον άνεμο (όρτσα) όπου και απαιτείται μεγάλη ευστάθεια και δυνατότητα ανάπτυξης πλευρικής δύναμης. Όταν ο άνεμος έρχεται από πρίμα και η παραπάνω απαίτηση δεν υφίσταται, η αντίσταση τριβής που αναπτύσσεται λόγω της μεγαλύτερης επιφάνειας καθιστά τις καρίνες αυτές μειονέκτημα.

 

[:]