ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΑΡΧΑΡΙΩΝ – ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΝ ΠΛΩ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΑΡΧΑΡΙΩΝ - ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΝ ΠΛΩ

Τα σκάφη της Σχολής αποπλέουν για ένα ταξίδι γνώσεων οχτώ ημερών στα νησιά του Σαρωνικού και του Αιγαίου.

Η σειρά διδασκαλίας των γνώσεων στη θάλασσα γίνεται σταδιακά σύμφωνα με την αποκτηθείσα εμπειρία, την πρόοδο των πληρωμάτων και τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Οι εκπαιδευτές εμπλουτίζουν με την εμπειρία τους την προδιαγραφείσα ύλη.

Διδάσκονται οι παρακάτω ενότητες:

Εξοικείωση με τα σκάφη.

Επίδειξη εξοπλισμού ασφαλείας (Σωσίβια, Πυροσβεστήρες, Life raft)

Εξάσκηση σε θέματα ασφαλείας (π.χ. φόρεμα σωσιβίων)

Εξοικείωση με τα σχοινιά και τους Ναυτικούς κόμπους.

Επίδειξη πανιών, ανέβασμα (Βίρα), κατέβασμα (Μάινα), μείωση ιστιοφορίας (Μουδάρισμα).

Προετοιμασία Απόπλου. Έλεγχοι σκάφους.

Προετοιμασία Κατάπλου.

Ταξίδεμα με τα πανιά στις βασικές πλεύσεις (Όρτσα, Πλαγιοδρομία, Πρύμα).

Χειρισμοί και αλλαγές πλεύσεων με τα πανιά. Επίδειξη χειρισμών διάσωσης «Άνθρωπος στη Θάλασσα».

Επίδειξη λειτουργίας VHF και επικοινωνία με άλλα σκάφη.

Αλλαγές θέσης εργασίας (Job rotation).

Τιμόνεμα με την Πυξίδα.

Χρήση Κυαλιών.

Πρακτικές εφαρμογές στη Ναυτιλία εν πλω. Χάρτες, Θαλάσσιοι κίνδυνοι, Χάραξη Πορειών, Διοπτεύσεων, Εύρεση Στίγματος, Έλεγχος των στιγμάτων με Ηλεκτρονική Ναυτιλία (GPS).

Σχεδιασμός και εκτέλεση ταξιδιού με χάραξη δύο ή περισσότερων πορειών.

Διευθετήσεις (τριμάρισμα) πανιών σε όλες τις πλεύσεις. Αλλαγές πανιών. Μουδάρισμα.

Γνώσεις Ναυτοσύνης, Προστασίας του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος και Συμπεριφοράς στη Θάλασσα και στα Λιμάνια. Χειρισμοί και Αγκυροβολία σε Λιμάνι και σε Όρμο. Προδετήσεις, Πλαγιοδετήσεις, Πρυμοδετήσεις.

Νυχτερινό μάθημα. Ταξίδεμα τη νύχτα. Αναγνώριση των φάρων. Αναγνώριση πλοίων από τα Φώτα Πορείας τους. Ναυτιλία και ταξίδεμα με την Πυξίδα τη νύχτα. Χρήση Κυαλιών στο σκοτάδι.

Κατάπλους, Νετάρισμα (διευθέτηση) πανιών και σχοινιών. Τακτοποίηση και ασφαλή πρόσδεση του σκάφους στο λιμάνι.

ΣΗΜ.1: Οι εκπαιδευτές δίνουν ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα ασφάλειας πληρώματος και σκάφους. Για τον σκοπό αυτό γίνονται συχνά ασκήσεις φορέματος Σωσιβίων και Ζωνών Ασφαλείας.

ΣΗΜ.2: Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης τα σκάφη προσεγγίζουν μερικές φορές λιμάνια ή κόλπους για εξάσκηση στους χειρισμούς αγκυροβολίας / πρόσδεσης αλλά και για ευχάριστα διαλείμματα.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ