Διαγωνισμός ψαρέματος τόνου

Διαγωνισμός ψαρέματος τόνουΟ διαγωνισμός ψαρέματος τόνου, οργανώνεται από τον ΠΟΣΑΘ ( Παγκύπριος όμιλος Σκαφών Ανοικτής Θαλάσσης) και τον Αντικαρκινικό Σύνδεςμο Κύπρου για πρώτη φορά στις 20/6/2015 και γίνεται για καθαρά φιλανθρωπικό σκοπό. Το κόστος συμμετοχής ανά άτομο είναι €10 και όλα τα έσοδα από την πώληση εισιτηρίων θα διατεθούν στο Νοσηλευτικό Κέντρο Ανακουφιστικής Φροντίδας <ΑΡΟΔΑΦΝΟΥΣΑ>. Φίλοι και μέλη του Ομίλου μας έχουν διαθέσει τα σκάφη τους για το συγκεκριμένο σκοπό. Ευπρόςδεκτοι είναι και όςοι φίλοι του Ομίλου που διαθέτουν σκάφοι και θα ήθελαν να τα διαθέςουν για τους σκοπούς της εκδήλωςης μας. Η αλίευση τόνου θα γίνει ανοικτά της Λάρνακας και η αναχώρηση θα γίνει από τη μαρίνα Λάρνακας στις 5:30 π.μ Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό και δεν έχουν δικό τους σκάφος, μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Μάριο Θεοδώρου στο 99-483203 για να εκδηλωσουν το ενδιαφέρον τους και να προμηθευτούν τα εισιτήρια τους. Εισιτήρια μπορούν επίςης να προμηθευτούν και όσοι δε θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, απλά με τον τροπο αυτό θα συμβάλουν στην ενίσχυση του πολύ σημαντικού έργου που επιτελεί ο Αντικαρκινικός Σύνδεςμος Κύπρου. Στόχος του ΠΟΣΑΘ είναι ο έν λόγω διαγωνισμός που γίνεται εις μνήμη του ιδρυτικού μας μέλους Παύλου Θεοδώρου που νικήθηκε τόσο νωρίς από την επάρατη νόσο , να καταστεί ετήσιος θεσμός. Οι νικητές του διαγωνισμού θα είναι 6 και θα τιμηθούν με βαρύτιμα κύπελλα. Οι 3 πρώτοι που κατά σειρά θα αλιεύσουν τον πιο μεγάλο σε βάρος τόνο, και οι άλλοι 3 που θα αλιεύσουν και πάλιν κατά σειρά τους πιο πολλούς σε αριθμό τόνους. Καλούμε όλους όπως συνδράμουν με τον τρόπο τους στην επιτυχία της προσπάθειας μας αυτής.

Διαγωνισμός ψαρέματος τόνου

https://www.facebook.com/Cyprusboatclub