ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΧΑΡΙΩΝΣχολή Ιστιοπλοΐας Ναυσιπλοΐας Ποσειδών

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 1ης ΜΕΡΑΣ – Ονοματολογία ιστιοφόρου σκάφους. Τύποι ιστιοφόρων σκαφών. Ευστάθεια ιστιοφόρου σκάφους. Η Αεροδυναμική των πανιών.

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 2ης ΜΕΡΑΣ – Ναυτιλία: Χάρτες, Σύμβολα Χαρτών, Φάροι, Χάραξη Πορειών, Μέτρημα Αποστάσεων, Πυξίδες, Πορείες, Στίγματα, Ακτοπλοΐα. Ηλεκτρονική Ναυτιλία (GPS).

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 3ης ΜΕΡΑΣ – Ναυτιλία: Πρακτικές εφαρμογές στους χάρτες. Προβλήματα Ναυτιλίας. Αγκυροβολία: Άγκυρες, Προσδέσεις στα λιμάνια. Χειρισμοί σε λιμάνια και όρμους.

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 4ης ΜΕΡΑΣ – Πρώτες Βοήθειες Γνώσεις Ναυαγοσωστικής.

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 5ης ΜΕΡΑΣ – Ναυτιλιακά έγγραφα σκάφους. Κανονισμός Αποφυγής Συγκρούσεων στη Θάλασσα. Ναυτική Εθιμοτυπία.

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 6ης ΜΕΡΑΣ – Τριμάρισμα (Ρυθμίσεις) Πανιών. Βασικές γνώσεις Αγωνιστικής Ιστιοπλοΐας.

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 7ης ΜΕΡΑΣ – Επικοινωνία στη θάλασσα, VHF, Σήματα κινδύνου. Ναυτική Μετεωρολογία.

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 8ης ΜΕΡΑΣ – Ναυτική Αγωγή. Ασφάλεια στη Θάλασσα, Επαναλήψεις