Έχουμε ακούσει πολλές φορές για το σωστό τριμαρίσμα των πανιών… σε αυτό το αρθρο όμως θα μιλήσουμε εξειδικευμένα για το τριμάρισμα της Genoa, της Μαΐστρας και του Μπαλονιού.
Εκπαίδευση ιστιοπλοΐας

Τριμάρισμα Genoas, Μαΐστρας και Μπαλονιού

Τριμάρισμα Genoas, Μαΐστρας και Μπαλονιού Έχουμε ακούσει πολλές φορές για το σωστό τριμαρίσμα των πανιών… σε αυτό το αρθρο όμως θα μιλήσουμε εξειδικευμένα για το τριμάρισμα της Genoa, της Μαΐστρας και του Μπαλονιού.