Όσμωση Διάγνωση και Πρόληψη

Πρόκειται για το λεγόμενο «σάπισμα» του πολυεστερικού κατασκευάσματος ενός σκάφος. Σύμφωνα με την επίσημη ορολογία, ως όσμωση αναφέρεται η διείσδυση διαλύτη μέσω ημι-διαπερατής μεμβράνης σε διάλυμα με μεγαλύτερη πυκνότητα.

Translate »