ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ

[:el]ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ

 

 

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ
6057 ΛΑΡΝΑΚΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ

01 Ιουλίου 2015

Έναρξη Λειτουργίας Παράκτιου Σταθμού «ΚΥΠΡΟΣ ΡΑΔΙΟ» στο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης

Το Υπουργείο Άμυνας ανακοινώνει ότι από την Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2015, το ΚΣΕΔ ανέλαβε επίσημα τη λειτουργία του Παράκτιου Σταθμού «ΚΥΠΡΟΣ ΡΑΔΙΟ», ο οποίος παρέχει πληροφορίες ναυσιπλοΐας, μετεωρολογικών δεδομένων και επικοινωνιών του προσωπικού των εμπορικών πλοίων με τους οικείους τους εντός της περιοχής ευθύνης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο σταθμός για πολλές δεκαετίες μέχρι και σήμερα λειτουργούσε υπό την ευθύνη της CYTA με χρέωση του κόστους στο κράτος. H μεταβίβαση του πλήρους ελέγχου και η μετεγκατάσταση του εν λόγω σταθμού στο ΚΣΕΔ έγινε με την πλήρη συνεργασία του ΚΣΕΔ, της CYTA, του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας και την υποστήριξη του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Πλέον στο ΚΣΕΔ λειτουργούν σε ένα ενιαίο Κέντρο Επιχειρήσεων επί 24ώρου βάσεως, 3 ουσιώδεις κρατικές υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένου και του Κέντρου Ελέγχου Αποστολών του Δορυφορικού Σταθμού Έρευνας και Διάσωσης «MEOLUT» με το ελάχιστο κόστος για τη Δημοκρατία, το οποίο ανακτάται σε μεγάλο ποσοστό από Ευρωπαϊκά κονδύλια.ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ

Η υλοποίηση αυτού του προγράμματος αποτελεί μεγάλη επιτυχία και σύγχρονο πρότυπο συνεργασίας κρατικών υπηρεσιών με το μικρότερο δυνατό κόστος. Το προσωπικό των 3 υπηρεσιών αποτελείται από Αξιωματικούς – Υπαξιωματικούς και Στρατεύσιμους της Εθνικής Φρουράς, άρτια εκπαιδευμένους και ικανούς να αντεπεξέλθουν στο ευρύ φάσμα υποχρεώσεων του ΚΣΕΔ στην Ανατολική Μεσόγειο.

Τα νέα στοιχεία επικοινωνίας είναι:
«ΚΥΠΡΟΣ ΡΑΔΙΟ»
Παγκύπριος 3-ψήφιος: 156
Τηλέφωνο: +35724304452, +35724304454
Τηλ/τυπο:+35724669950
Email:jrcc.cyprusradio@cytanet.com.cy

jrcc.cyprusradio@cytanet.com.cy[:en]ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ

 

 

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ
6057 ΛΑΡΝΑΚΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ

01 Ιουλίου 2015

Έναρξη Λειτουργίας Παράκτιου Σταθμού «ΚΥΠΡΟΣ ΡΑΔΙΟ» στο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης

Το Υπουργείο Άμυνας ανακοινώνει ότι από την Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2015, το ΚΣΕΔ ανέλαβε επίσημα τη λειτουργία του Παράκτιου Σταθμού «ΚΥΠΡΟΣ ΡΑΔΙΟ», ο οποίος παρέχει πληροφορίες ναυσιπλοΐας, μετεωρολογικών δεδομένων και επικοινωνιών του προσωπικού των εμπορικών πλοίων με τους οικείους τους εντός της περιοχής ευθύνης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο σταθμός για πολλές δεκαετίες μέχρι και σήμερα λειτουργούσε υπό την ευθύνη της CYTA με χρέωση του κόστους στο κράτος. H μεταβίβαση του πλήρους ελέγχου και η μετεγκατάσταση του εν λόγω σταθμού στο ΚΣΕΔ έγινε με την πλήρη συνεργασία του ΚΣΕΔ, της CYTA, του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας και την υποστήριξη του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Πλέον στο ΚΣΕΔ λειτουργούν σε ένα ενιαίο Κέντρο Επιχειρήσεων επί 24ώρου βάσεως, 3 ουσιώδεις κρατικές υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένου και του Κέντρου Ελέγχου Αποστολών του Δορυφορικού Σταθμού Έρευνας και Διάσωσης «MEOLUT» με το ελάχιστο κόστος για τη Δημοκρατία, το οποίο ανακτάται σε μεγάλο ποσοστό από Ευρωπαϊκά κονδύλια.ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ

Η υλοποίηση αυτού του προγράμματος αποτελεί μεγάλη επιτυχία και σύγχρονο πρότυπο συνεργασίας κρατικών υπηρεσιών με το μικρότερο δυνατό κόστος. Το προσωπικό των 3 υπηρεσιών αποτελείται από Αξιωματικούς – Υπαξιωματικούς και Στρατεύσιμους της Εθνικής Φρουράς, άρτια εκπαιδευμένους και ικανούς να αντεπεξέλθουν στο ευρύ φάσμα υποχρεώσεων του ΚΣΕΔ στην Ανατολική Μεσόγειο.

Τα νέα στοιχεία επικοινωνίας είναι:
«ΚΥΠΡΟΣ ΡΑΔΙΟ»
Παγκύπριος 3-ψήφιος: 156
Τηλέφωνο: +35724304452, +35724304454
Τηλ/τυπο:+35724669950
Email:jrcc.cyprusradio@cytanet.com.cy

jrcc.cyprusradio@cytanet.com.cy[:]