Ιστιοπλοΐα στην Κύπρο

Μηδενικές αυξήσεις για το 2024 στους ιδιοκτήτες σκαφών αναψυχής στη Μαρίνα Λάρνακας

Μηδενικές αυξήσεις για το 2024 στους ιδιοκτήτες σκαφών αναψυχής στη Μαρίνα Λάρνακας Eπιπρόσθετες επενδύσεις για τη διευκόλυνση των επαγγελματιών σκαφών αναψυχής.