Διεξαγωγή συμμετοχικού διαλόγου με θέμα “Προστασία της θάλασσας”

Διεξαγωγή συμμετοχικού διαλόγου με θέμα “Προστασία της θάλασσας”

 

Το Σάββατο 1η Αυγούστου 2020 πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Επισκοπής Πάφου με μεγάλη επιτυχία ο συμμετοχικός διάλογος με θέμα “Προστασία της θάλασσας” με διοργανωτή τον ΜΚΟ Active Zone Outdoor. Ο διάλογος, ο οποίος εντάσσεται στο πλαίσιο του έργου “Youth 4 the sea and vice versa” και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+, είχε ως στόχο την καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης στους νέους και την προώθηση της προστασίας της θάλασσας και των ακτών της Κύπρου.

Λαμβάνοντας υπόψη τα μειωμένα επίπεδα συμμετοχικότητας των νέων στις δημοκρατικές διαδικασίες αλλά και τις απειλές που δέχεται το θαλάσσιο περιβάλλον από διάφορους παράγοντες και πηγές (π.χ. αυθαίρετη παράκτια ανάπτυξη, ρύπανση, ανθρώπινη συμπεριφορά), ο διάλογος επεδίωξε την ενεργό εμπλοκή και συμμετοχή νέων ηλικίας 13 – 30 σε μία ανοιχτή συζήτηση με υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και λήψης αποφάσεων προκειμένου να προταθούν από κοινού μέτρα για απάμβλυνση της κατάστασης και της ανάπτυξης στρατηγικής για την προστασία της θάλασσας και των ακτών. Την εποικοδομητική τους παρουσία και συμβολή στις εργασίες του διαλόγου έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο υπεύθυνος του Περιβαλλοντικού Κέντρου και Περιβαλλοντολόγος, Ανδρέας Χρυσάνθου, ο Επιθεωρητής Παραλιών του Δήμου Πάφου, Γιάννης Σταυρινού, ο Ναυαγοσώστης στην ομάδα Έρευνας και Διάσωσης Αεροδρομίου Πάφου, Πάρης Ιωάννου, το μέλος της Οργάνωση Νέων Επιστημόνων ΔΗΣΥ Πάφου, Γιώργος Πίτρος, ο βιολόγος – ωκεανογράφος, Ευαγόρας Ησαΐας, και νέοι από όλη την Κύπρο.

 

Η συμμετοχή στο διάλογο νέων με έντονο ενδιαφέρον και ανησυχίες σε θέματα που αφορούν την προστασία της θάλασσας και πρόθεση να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση πολιτικής για τη νεολαία και μιας αξιόλογης ομάδας από φορείς χάραξης πολιτικής, λήψης αποφάσεων και επιστήμονες συνέβαλε σε ένα παραγωγικό διάλογο και στην ανάπτυξη μιας υποσχόμενης στρατηγικής για την προστασία της θάλασσας. Με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας των εισηγήσεων των συμμετεχόντων, οι οποίες επικεντρώθηκαν στο προσωπικό, επιστημονικό, εκπαιδευτικό, κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο, προκύπτει ότι η δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων για την προστασία της θάλασσας θα μπορούσε να διευκολυνθεί μέσω των ακόλουθων μέτρων: 1) Συνεργασία ΜΚΟ με το κράτος και εταιρείες στο πλαίσιο της εταιρικής – κοινωνικής ευθύνης για επιβράβευση πολιτών που συμμετέχουν σε περιβαλλοντικές δράσεις, 2) Παροχή κινήτρων από το κράτος για ανάπτυξη νεοφυών και καινοτόμων επιχειρήσεων που θα ασχολούνται με τη θάλασσα και την προστασία της, 3) Ατομική ενημέρωση και ανάληψη ευθυνών και πρωτοβουλιών από τους νέους για την προστασία της θάλασσας, 4) Ενθάρρυνση νέων και πολιτών για συμμετοχή σε οργανώσεις, κινήσεις, οργανισμούς που ασχολούνται άμεσα ή έμμεσα με το περιβάλλον και 5) Ενίσχυση και θεσμοθέτηση κυκλικής οικονομίας.

 

Παράλληλα, με την ολοκλήρωση του διαλόγου, ο Active Zone Outdoor πραγματοποίησε εκστρατεία καθαριότητας στην παραλία ΣΟΔΑΠ στην Πάφο, σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών και Έρευνας ΑΚΤΗ και τον Δήμο Πάφο οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν αντίστοιχα από την Άννα Τσέλεπου, εκπρόσωπο του Κέντρου και τον Γιώργο Δημητριάδη, Δημοτικό Σύμβουλο και Πρόεδρο της Επιτροπής Δημόσιας Υγείας, Περιβάλλοντος και Παραλιών Δήμου Πάφου.

Ο διάλογος “Προστασία της θάλασσας” αποτέλεσε τον τρίτο από μία σειρά τεσσάρων διαλόγων που θα διεξαχθούν από τον Active Zone Outdoor κατά τη διάρκεια του έργου και καταπιάνονται με θέματα που αφορούν την ευαισθητοποίηση των νέων σχετικά με τα οφέλη της θάλασσας στην ψυχική τους υγεία, την καλλιέργεια κουλτούρας ασφαλούς ενασχόλησης των νέων με τη θάλασσα και την ενεργοποίηση των νέων για ενασχόληση με τα θαλάσσια αθλήματα και τη θάλασσα. Ως απόρροια των συνεργατικών διαλόγων, θα αναπτυχθεί Έντυπο Πολιτικής το οποίο αναμένεται να αξιοποιηθεί ως χάρτης εισηγήσεων στη χάραξη πολιτικής σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.