Τελικό συνέδριο του έργου «Youth 4 the sea and vice versa”

Τελικό συνέδριο του έργου «Youth 4 the sea and vice versa”

 

 

Ο Οργανισμός Active Zone Outdoor διοργανώνει το τελικό συνέδριο του Ευρωπαϊκού Έργου «Youth 4 the sea and vice versaστο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Επισκοπής Πάφου, το Σάββατο 12 Ιουνίου 2021, στις 10:00.  Το τελικό συνέδριο είναι η τελευταία δραστηριότητα του έργου «Youth 4 the sea and vice versa” το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Το τελικό συνέδριο στοχεύει στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων των τεσσάρων συμμετοχικών διαλόγων που διεξήχθηκαν κατά το 2020,  με τη συμμετοχή νέων και υπεύθυνων χάραξης πολιτικής, προκειμένου να προταθούν από κοινού μέτρα σε κοινωνικό, εκπαιδευτικό, αθλητικό και πολιτικό επίπεδο, μεταξύ άλλων, που θα συμβάλλουν στην καλλιέργεια κουλτούρας ευαισθητοποίησης της νεολαίας με ζητήματα που αφορούν τη θάλασσα. Κατά το συνέδριο θα παρουσιαστεί το Έγγραφο Πολιτικής «Ενδυνάμωση της σχέσης της νεολαίας με τη θάλασσα: πορίσματα τεσσάρων συμμετοχικών διαλόγων», το οποίο αναμένεται να αξιοποιηθεί ως έντυπο εισηγήσεων στη χάραξη πολιτικής σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

 

Ακολούθως, θα πραγματοποιηθούν σύντομα εργαστήρια με τη συμμετοχή φορέων χάραξης πολιτικής και  νέους σε θέματα που αφορούν τη θάλασσα.  Με  το πέρας του συνεδρίου θα ακολουθήσει γεύμα στο καφενείο του χωριού Επισκοπής δίπλα από τους περίφημους βράχους Επισκοπής. Το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί, σε συνεργασία με Κέντρο Μελετών και Έρευνας ΑΚΤΗ και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Επισκοπής περιπατική διαδρομή στην κοιλάδα της Έζουσας.

 

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος στον πιο κάτω σύνδεσμο:

 

Τελικό Συνέδριο – KA3 Youth Policy Project “Youth 4 the sea and vice versa” (google.com)