Κανόνες Αγώνων Ιστιοπλοΐας 2017 – 2020

Κανόνες Αγώνων Ιστιοπλοΐας 2017 – 2020

Κανόνες Αγώνων Ιστιοπλοΐας 2017 – 2020

Όλοι οι κανόνες Ιστιοπλοΐας  με τις νέες  αλλαγές που πρέπει να γνωρίζετε

ΠεριγραφήPDF File
 01 Σήματα  01_Signals.pdf
 02 Μέρη 1 – 7 02_Parts_1_7.pdf
 03 Παράρτημα Α – Βαθμολογία 03_Appendix_A_Scoring.pdf
04 Παράρτημα Β – Κανόνες Αγώνων με Ιστιοσανίδες 04_ Appendix_B_Windsurfing.pdf
05 Παράρτημα C – Κανόνες Αγώνων Match Race05_Appendix_C_Match_Racing.pdf
06 Παράρτημα D – Κανόνες Αγώνων Team Racing06_Appendix_D_Team_Racing.pdf
07 Παράρτημα E – Κανόνες Αγώνων Τηλεκατευθυνόμενης  Ιστιοπλοΐας07_ Appendix_Ε_Radio_Sailing.pdf
08 Παράρτημα F – Κανόνες Αγώνων Kiteboard 08_Appendix_F_KiteBoards.pdf
09 Παράρτημα G – Αναγνώριση επί των Ιστίων 09_Appendix_G_Identification_on_Sails.pdf
10 Παράρτημα H – Ζύγισμα Ρουχισμού και Εξοπλισμού 10_Appendix_H_Weighting_Clothing.pdf
11 Παράρτημα J – Προκήρυξη Αγώνων και Οδηγίες Πλου 11_Appendix_J_NoR_SI.pdf
12 Παράρτημα K – Οδηγός Προκήρυξης Αγώνων 12_Appendix_K_NoR_Guide.pdf
13 Παράρτημα L – Οδηγός Οδηγιών Πλου 13_ Appendix_L_SI_Guide.pdf
14 Παράρτημα M – Συστάσεις προς τις Επιτροπές  Ενστάσεων 14_Appendix_M_Protest_Committees.pdf
15 Παράρτημα N – Διεθνείς Ελλανόδικοι Επιτροπές 15_Appendix_N_International_Juries.pdf
16 Παράρτημα P – Ειδικές Διαδικασίες για τον Κανόνα 42 16_Appendix_P_RRS_42.pdf
17 Παράρτημα R – Διαδικασίες για Εφέσεις και Αιτήματα 17_Appendix_R_Appeals_&_Requests.pdf
18 Παράρτημα S – Πρότυπες Οδηγίες Πλου 18_Appendix_S_Standard_SIs.pdf
19 Παράρτημα T – Διαιτησία 19_Appendix_T_Arbitration.pdf