Κανόνες Αγώνων Ιστιοπλοΐας 2017 – 2020

Κανόνες Αγώνων Ιστιοπλοΐας 2017 – 2020

Κανόνες Αγώνων Ιστιοπλοΐας 2017 – 2020

Όλοι οι κανόνες Ιστιοπλοΐας  με τις νέες  αλλαγές που πρέπει να γνωρίζετε

Περιγραφή PDF File
 01  Σήματα   01_Signals.pdf
 02  Μέρη 1 – 7  02_Parts_1_7.pdf
 03  Παράρτημα Α – Βαθμολογία  03_Appendix_A_Scoring.pdf
04  Παράρτημα Β – Κανόνες Αγώνων με Ιστιοσανίδες  04_ Appendix_B_Windsurfing.pdf
05  Παράρτημα C – Κανόνες Αγώνων Match Race 05_Appendix_C_Match_Racing.pdf
06  Παράρτημα D – Κανόνες Αγώνων Team Racing 06_Appendix_D_Team_Racing.pdf
07  Παράρτημα E – Κανόνες Αγώνων Τηλεκατευθυνόμενης  Ιστιοπλοΐας 07_ Appendix_Ε_Radio_Sailing.pdf
08  Παράρτημα F – Κανόνες Αγώνων Kiteboard  08_Appendix_F_KiteBoards.pdf
09  Παράρτημα G – Αναγνώριση επί των Ιστίων  09_Appendix_G_Identification_on_Sails.pdf
10  Παράρτημα H – Ζύγισμα Ρουχισμού και Εξοπλισμού  10_Appendix_H_Weighting_Clothing.pdf
11  Παράρτημα J – Προκήρυξη Αγώνων και Οδηγίες Πλου  11_Appendix_J_NoR_SI.pdf
12  Παράρτημα K – Οδηγός Προκήρυξης Αγώνων  12_Appendix_K_NoR_Guide.pdf
13  Παράρτημα L – Οδηγός Οδηγιών Πλου  13_ Appendix_L_SI_Guide.pdf
14  Παράρτημα M – Συστάσεις προς τις Επιτροπές  Ενστάσεων  14_Appendix_M_Protest_Committees.pdf
15  Παράρτημα N – Διεθνείς Ελλανόδικοι Επιτροπές  15_Appendix_N_International_Juries.pdf
16  Παράρτημα P – Ειδικές Διαδικασίες για τον Κανόνα 42  16_Appendix_P_RRS_42.pdf
17  Παράρτημα R – Διαδικασίες για Εφέσεις και Αιτήματα  17_Appendix_R_Appeals_&_Requests.pdf
18  Παράρτημα S – Πρότυπες Οδηγίες Πλου  18_Appendix_S_Standard_SIs.pdf
19  Παράρτημα T – Διαιτησία  19_Appendix_T_Arbitration.pdf